Keller Williams Donates Godin Guitar, Special Prizes to Mimi Fishman Auction